RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Програм подршке даљем развоју добитника бесповратних средстава за набавку опреме у првој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора (“PSD”)

Програм подршке даљем развоју ММСП - добитника бесповратних средстава за набавку опреме у првој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора (Програм подршке) реализује Развојна агенција Србије (РАС) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама из Ужица, Краљева, Новог Пазара и Лесковца (АРРА). Програм се реализује у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (Пројекат), који финансира Влада Сједињених Америчких Држава, преко Мисије USAID-a у Републици Србији.

 

Циљеви Пројекта “PSD”и Програма подршке

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:
•    агроиндустрија,
•    модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће),
•    лака индустрија,
у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије (у даљем тексту: 12 градова и општина).
Један од циљева Пројекта јесте подстицање предузетничког деловања младих и жена, а остварење истог је предвиђено и кроз реализацију овог програма.
Програм ће пружањем финансијске помоћи подржати развој и унапређење пословања микро, малих и средњих предузећа.

Циљна група

Микро, мала и средња предузећа којима су у оквиру Програма обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у првој години спровођења Пројекта одобрена бесповратна средства за набавку опреме.

Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку опреме, при чему је подносилац захтева дужан да достави прецизну техничку спецификацију за опрему за чију набавку се конкурише. Прецизна техничка спецификација подразумева опис опреме у следећим категоријама: опште карактеристике (димензије, боја, врста материјала и сл.), техничке карактеристике и перформансе (снага, капацитет и сл), као и друге специфичне карактеристике, које имају значај при набавци.

Подносилац захтева је дужан да достави најмање три писане понуде од стране одговарајућих добављача, за сваку наведену ставку буџета или буџет у целости. Понуде за тражену опрему морају бити упоредиве.

Пословне активности и средства подносиоца захтева не смеју бити предмет било какве парнице или спора са било којим правним или физичким лицем.

Бесповратна средства се не могу користити за реконструкцију постојећих грађевинских објеката и изградњу нових грађевинских објеката, као ни за накнаду за запослене.

Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће:
1.војну опрему;
2.опрему за надзор;
3.робу и услуге за подршку полицији или другим активностима за спровођење закона;
4.опрему и услуге за абортус;
5.средства за контрацепцију;
6.луксузну робу;
7.опрему за коцкање;
8.опрему за производњу алкохола;
9.опрему за модификацију временских услова;
10.моторна возила;
11.фармацеутске производе;
12.пестициде;
13.ђубриво;
14.пољопривредне производе;
15.основно стадо;
16.саднице;
17.половну опрему;
18.трајна обртна средства;
19.имовину у власништву Владе САД.

Услови за доделу бесповратних средстава су:
•    позитивна оцена досадашњег и плана даљег развоја пословања и
•    усаглашеност са процедурама заштите животне средине.

Документација која се доставља приликом конкурисања за бесповратна средства:

Корак 1:
•    Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);
•    Изјава (образац 2),
•    Пројектовани буџет (oбразац 3);
•    Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исто постоји (образац 4);
•    Три понуде/профактуре добављача опреме за чију набавку се конкурише.

Корак 2:
Уколико се након прелиминарне оцене квалификује за даље учешће у Програму, од подносиоца захтева ће се тражити да достави:
•    уверење Пореске управе о измиреним пореским обавезама
•    попуњен упитник за заштиту животне средине који ће му бити достављен од стране АРРА.

За све потпуне и благовремено достављене захтеве Развојна агенција Србије може затражити додатну документацију уколико за то буде постојала потреба.

Бесповратна средства морају бити искоришћена за реализацију активности које не нарушавају животну средину, и које су у складу са свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима о заштити животне средине, а које нису забрањене међународним споразумима.
Бизнис идеје код којих се захтева усклађивање са процедурама заштите животне средине по свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима, а чије усклађивање траје дуже од 30 дана неће се финансирати. Кандидати сами сносе трошкове прибављања дозвола, решења, уверења, потврда и слично.

Правни оквир
Међусобна права и обавезе у вези са доделом бесповратних средстава утврђују се уговором који закључују надлежна АРРА и корисник средстава.

Финансијски оквир
Укупна расположива средства опредељена на име Програма подршке,  износе 240.000,00 USD, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије.

Временски оквир
Позив за учешће у Програму подршке биће објављен 6. октобра 2016. године и трајаће до 28. октобра 2016. године.

Кандидати ће бити обавештени о коначним резултатима конкурса након завршетка процене усклађености са процедурама заштите животне средине.
Опрему набављену бесповратним средствима Корисник мора задржати у власништву најмање две године након истека уговора о додели бесповратних средстава.


Критеријуми за избор ММСП за доделу бесповратних средстава

Потпуне и благовремено достављене пријаве за доделу бесповратних средстава ће се оцењивати према следећим критеријумима: финансијски аспекти, инвестициони капацитет, маркетинг и промотивне активности, кадровски потенцијал, односи са купцима, очекивања и процена будућих улагања.

Начин пријављивања

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Развојне агенције Србије на адреси www.psd.narr.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:
1.    Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;
2.    Регионална развојна агенција - Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ; www.rrazlatibor.rs;  за подручје општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље;
3.    Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ; www.seda.org.rs; за подручје града Новог Пазара и општина Тутин и Сјеница;
4.    Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ; www.centarzarazvoj.org;  за подручје градова Лесковца и Врања и општина Медвеђа, Прешево и Бујановац.


Процедура спровођења Програма подршке

Програм се реализује на следећи начин: 

1.    Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Развојне агенције Србије на адреси www.psd.narr.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.
2.    Конкурсна документација се подноси лично или препорученом поштом АРРА на следећи начин:
•    АРРА у Ужицу за кандидате са територија општина Пријепоље, Прибој и Нова Варош,
•    АРРА у Лесковцу за кандидате са територија градова Лесковац и Врање и општина Медвеђа, Прешево и Бујановац,
•    АРРА у Краљеву за кандидате са територије општине Рашка и
•    АРРА у Новом Пазару за кандидате са територије града Новог Пазара и општина Тутин и Сјеница.
3.    АРРА пружају информације и стручну помоћ у припреми документације за учешће у Програму, врше пријем пријава, уносе податке у базу података и прослеђују оригиналну документацију Националној агенцији.
4.    Прелиминарни избор  вршиће се  према утврђеним критеријумима.
5.    Спровођење процедуре у вези са заштитом животне средине
6.    Избор корисника којима ће се одобрити бесповратна средства за набавку опреме.
7.    Обавештавање ММСП о резултатима.
8.    Изабрани кандидати за доделу бесповратних средстава су у обавези да писаним путем обавесте АРРА да ли прихватају одобрена средства.
9.    АРРА и корисник потписују Уговор о додели бесповратних средстава.
10.    Набавку опреме за добитнике бесповратних средстава врше АРРА.
За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Поступак по приговору

Кандидати имају право на жалбу у року од 8 дана од дана пријема Обавештења о Одлуци Комисије. У жалби се мора навести Одлука која се побија, као и број и датум Одлуке. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком погледу је незадовољан Одлуком, и да је укратко образложи.
Жалба се подноси Развојној агенцији Србије. О жалби одлучује донатор у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Саставни део овог Програма су:

1)    Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);
2)    Изјава (образац 2),
3)    Пројектовани буџет (oбразац 3);
4)    Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исто постоји (образац 4);

Пријавне обрасце можете преузети ОВДЕ

Избор из конкурса

OGLAŠAVANJE NABAVKE ZA USLUGU IMPLEMENTACIJU, SERTIFIKACIJU I RESERTIFIKACIJU

U okviru projekta "WEST METAL KLASTER GROUP NA EU TRŽIŠTU" koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Petra Ćelovića bb, 31000 Užice upućuje

 

Избор из вести

Радионица ‘’Соларни извори енергије као одговор на климатске промене”

Последице које нам остављају климатске промене (екстремни временски услови, смањење пољопривредних приноса, смањење квалитета и количине водних ресурса, губитак биодиверзитета, итд.) су све евидентније из године у годину. Имамо све мање времена да зауставимо овај тренд и због тога је, поред институција, неопходно укључивање грађана у процесе борбе против климатских промена. Постоје различити начини на које можемо дати допринос у овој “борби”, а соларни извори енергије су један од начина.

 

Тренутна посета

Имамо 2157 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Програм подршке даљем развоју добитника бесповратних средстава за набавку опреме у првој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора (“PSD”)